Teхнология за автоматизация на сгради – гъвкава, модерна, ефективна

Фирмата Kieback&Peter е водеща в доставянето на уреди и системни подходи в областта отопление, вентилация и кондициониране, както и при мениджмент на сгради.

Нашето предприятие е основано през 1927 година в Берлин. Ние разполагаме с по-вече от 80 години опит.

Ние виждаме нашата задача във висококачествени, модерни продукти и интелигентни решения в полза на нашите клиенти. Доверете се на нашия богат опит в различните области на приложение. Технологична компетентност и сервиз на место във Ваша полза – това е Kieback&Peter.

В нашата центала в Берлин и многобройни филиали в Германия, Австрия, Франция, Холандия, Швейцария и Китай ние даваме работа на по-вече от 1400 сътрудници в областите изследване, производство, пласмент и сервиз. В много други страни ние работим заедно с местни партньори.

Вие ще получите още информация относно фирмата Kieback&Peter от нашия партньор

© 2018 Kieback&Peter