Nieuws

meer >>

Kieback&Peter Belgium is erkend installatiepartner van BAOPT Benelux.

Voor het internationaal verkopen van de Bauer-software heeft Bosch Energy & Building Solutions de naam BAOPT of te wel Bauer software gewijzigd in Climotion®. De Climotion® software is geïntegreerd in de onderstations DDC4000 van Kieback&Peter en zorgt voor het regelen en aansturen van ventilatiesystemen in gebouwen. I.p.v. een conventionele ruimteventilatie met gerichte stroming, regelt Climotion® een ongerichte chaotische stroming. Dat verhoogt het comfort en bespaart minstens 25% energie.

Dankzij de gescheiden en gerichte aansturing van de toevoer en afvoer van de lucht in een ruimte (of zone), wordt met Climotion® een ongerichte (chaotische) luchtstroom verkregen waarvan de snelheid zo laag mogelijk blijft. De toevoer en afvoer worden zo aangestuurd dat ze tegen de op- en afdrijvende thermische krachten in werken. De afvoer vindt grotendeels plaats door verdringing, waarbij de regeling geschiedt via de regelkleppen in de afvoerkanalen. Het resultaat is een gelijkmatige temperatuurverdeling en een aangenaam klimaat. Omdat er minder lucht in beweging gebracht en voorbehandeld hoeft te worden, is minder energie nodig dan bij conventioneel geregelde installaties. Doordat er geen gelaagdheid van de temperatuur optreedt, kan de verwarming 1 °C tot 2 °C lager worden gezet, zonder dat dit afbreuk doet aan het comfort. Ook dat spaart energie. Dit voordeel, i.c.m. de hiervoor genoemde voordelen, resulteert in een energiebesparing van minstens 25%.

Climotion® is geschikt voor alle ruimtes, inclusief in zones onderverdeelde ruimtes, waarin een ongerichte luchtstroom en een homogene temperatuurverdeling mogelijk en gewenst zijn, ongeacht de grootte en de hoogte van de ruimte. Climotion® is minder geschikt voor ruimtes die om hygiënische redenen een gerichte laminaire luchtstroom vereisen.

De software van Bosch Climotion® is de originele versie en is geïntegreerd in de Kieback&Peter DDC4000 controllers (uitgevoerd als softwareobject). Inmiddels wordt hij met succes toegepast in vele projecten in Nederland en Duitsland, w.o. het Lauwerscollege te Buitenpost, de NOS-studio 7en studio van radio 1 en de buitenlandredactie, een kantoorpand te Utrecht, het Academiegebouw en de universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen, zwembad de Waterwyck te Steenwijk, het Poppodium te Zwolle, museum Domunder te Utrecht, het multifunctioneel centrum te Noardburgum en het kantoor Geelen Counterflow in Haelen.


© 2018 Kieback&Peter

Imprint

Sitemap

Login Login