Nieuws

meer >>

Kieback&Peter integreert hernieuwbare energieën in de gebouwautomatisering

Volgens plannen van de Europese Unie moet tot 2020 maximaal 20 procent van het energieverbruik worden gedekt met hernieuwbare energieën. Vandaag de dag wordt al in vele gebouwen decentraal energie opgewekt, bijvoorbeeld door middel van fotovoltaïsche installaties, zonnewarmte, geothermie of uit biomassa. Dit ontlast het milieu, ontziet de voorraden van natuurlijke hulpbronnen en verlaagt de CO2-emissies.

Jarenlange ervaring

Voor de energie- en milieubalans van „groene“ gebouwen zijn twee invalshoeken van doorslaggevend belang: aan de ene kant het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, aan de andere kant een laag energieverbruik door maximale energie-efficiëntie.

Gebouwautomatiseringsoplossingen van Kieback&Peter ondersteunen beide.

In het kader van talrijke succesvolle projecten heeft Kieback&Peter ervaringen opgedaan met het integreren van installaties voor energieopwekking uit regeneratieve bronnen in de gebouwautomatisering – van aardwarmtepompen via zonne-installaties tot buffervaten voor de opslag van warmte-energie.
Doordat de exploitatie van de installatie wordt geoptimaliseerd en de energie op de behoefte afgestemd in het gebouw wordt verdeeld, zorgt de gebouwautomatisering bovendien voor een spaarzaam energieverbruik en hierdoor wederom tot een hoge energie-efficiëntie.

Alomvattende integratie

Ook milieuvriendelijke systemen voor energieopwekking moeten efficiënt kunnen worden bestuurd en geregeld, transparant worden bewaakt en eenvoudig worden bediend.
De basis hiervoor vormt de zo volledig mogelijke integratie van de installaties in de gebouwautomatisering en in het gebouwbeheersysteem. Zijn meerdere installaties geïnstalleerd, kiest het gebouwautomatiseringssysteem automatisch steeds de op het betreffende moment meest milieuvriendelijke of voordelige energiebron.

Het energieverbruik in het gebouw kan met het softwarepakket “Energiemanagement” worden gevisualiseerd, geanalyseerd en op basis van de analysegegevens voortdurend worden geoptimaliseerd.

In Duitsland heeft Kieback&Peter al vele referentieprojecten voor gebouwautomatiseringsoplossingen op het gebied van regeneratieve energiebronnen gerealiseerd.

Verdere referenties met betrekking tot gebouwautomatiseringsoplossingen in verband met hernieuwbare energieën vindt u op onze referentiepagina onder “Type applicatie” – “Duurzame energie”.


© 2018 Kieback&Peter

Imprint

Sitemap