Sterowniki automatyki

Sterowniki są programowalnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu automatyki bydynków, umożliwiającymi swobodne zaprogramowanie strategii regulacji i sterowania.

Kieback&Peter oferuje szeroki zakres sterowników do regulacji i sterowania instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Oferujemy pojedyncze urządzenia i całe systemy. Wszystkie produkty są wzajemnie kompatybilne, a całe systemy można łatwo modyfikować lub rozszerzać.

Funkcje sterowników Kieback&Peter dostępne są w postaci programów podstawowych, modułów softwarowych i makr. Dopasowanie do konkretnych wymagań odbywa się poprzez parametryzację.
© 2018 Kieback&Peter

Imprint

Login Login